Friday December 09, 2022
HON'BLE JUDGES IN RAJASTHAN HIGH COURT
SINCE ESTABLISHMENT ON 29.08.1949
Sr.No Name of Judges
Hon'ble Mr. Justice
From To Remarks
1 Mr. Naval Kishore 29.08.49 03.11.51  
2 Mr. K.L. Bapna 29.08.49 04.01.60  
3 Mr. Jawan Singh Ranawat 29.08.49 10.10.61  
4 Mr. Kshem Chandra Gupta 29.08.49 N.A.  
5 Mr. Trilochan Dutta 29.08.49 N.A.  
6 Mr. K. Amar Singh 29.08.49 30.06.50  
7 Mr. Sardool Singh Mehta 29.08.49 N.A.  
8 Mr. Mohammad Ibrahim 29.08.49 18.07.50  
9 Mr. Durga Shanker Dave 29.08.49
12.07.52
25.01.51
31.05.63
 
10 Mr. Kumar Krishna Sharma 29.08.49
15.06.51
25.01.51 12.03.59  
11 Mr. Anand Narain Kaul 29.08.49 31.03.50  
12 Mr. Indernath Modi 29.01.53 28.02.67  
13 Mr. D.M. Bhandari 26.07.55 17.12.68  
14 Mr. Jagat Narain 20.01.58 15.12.69  
15 Mr. L.N. Chhangani 01.09.59 12.10.72  
16 Mr. C.B. Bhargava 01.02.60 12.11.71  
17 Mr. Bhagwati Prasad Beri 16.08.60 13.02.73  
18 Mr. Prakash Narain Singhal 21.06.61 16.02.75  
19 Mr. Vedpal Tyagi 13.09.62 05.11.75  
20 Mr. Kansingh 08.08.64 29.08.75  
21 Mr. Lehar Singh Mehta 01.03.67 11.08.73  
22 Mr. Chand Mal Lodha 22.11.67 27.06.76  
23 Mr. Gopal Mal Mehta 23.11.67 03.09.68  
24 Mr. S.N. Modi 01.03.69 06.11.77  
25 Mr. R.D. Gattani 26.02.70 31.01.74  
26 Mr. Jagdish Prasad Jain 12.08.70 17.09.75  
27 Mr. Mohan Lal Joshi 22.11.71 30.06.79  
28 Mr. K.D. Sharma 20.07.73 06.01.81  
29 Mr. Dwarka Prasad Gupta 24.09.73 11.04.86  
30 Mr. M.L. Shrimal 07.10.74 17.12.83  
31 Mr. Mangilal Jain 01.07.75 23.07.78  
32 Mr. Purushottam Das Kudal 01.07.75 19.10.82  
33 Mr. Rajinder Sachar 10.05.76 08.07.77  
34 Mr. A.P. Sen 20.06.76 27.02.78  
35 Mr. Ramji Lal Gupta 02.09.76 09.08.78  
36 Mr. Guman Mal Lodha 01.05.78 28.02.88  
37 Mr. Shrikrishnamal Lodha 01.05.78 27.06.86  
38 Mr. Narendra Mohan Kasliwal 15.06.78 28.03.89  
39 Mr. Milap Chand Jain 15.06.78 14.04.90  
40 Mr. Suresh Chandra Agarwal 15.06.78 10.01.90  
41 Dr. Kashmir Singh Sidhu 20.07.78 08.03.85  
42 Kumari Kanta Bhatnagar 26.09.78 14.06.92  
43 Mr. Mahendra Bhushan Sharma 25.11.78 24.06.82  
44 Mr. Suraj Narain Didwania 25.11.78 24.06.81  
45 Mr. Surendra Nath Bhargava 20.10.82 19.01.93  
46 Mr. Dinkar Lal Mehta 29.10.82 04.01.92  
47 Mr. Kishore Singh Lodha 04.04.83 29.06.90  
48 Mr. Gopal Krishna Sharma 04.04.83 06.02.90  
49 Mr. Shyam Sunder Byas 09.05.83 30.04.90  
50 Mr. Vinod Shanker Dave 12.06.84 15.02.94  
51 Mr. Mahendra Bhushan Sharma 13.07.85 29.09.93  
52 Mr. Jasraj Chopra 13.07.85 19.08.95  
53 Mr. Pana Chand Jain 13.07.85 18.03.89  
54 Mr. Shobhag Mal Jain 13.07.85 07.10.90  
55 Mr. Inder Sen Israni 13.07.85 15.04.93  
56 Mr. Farooq Hasan 13.07.85 31.12.94  
57 Mrs. Mohini Kapoor 13.07.85 17.11.95  
58 Mr. Ashok Kumar Mathur 13.07.85 17.02.94 Trans To M.P. High Court
59 Mr. Naveen Chandra Sharma 27.10.86 09.09.92  
60 Mr. Milap Chandra Jain 30.06.87 18.12.94  
61 Mr. Ranveer Sahai Verma 26.12.87 07.01.95  
62 Mr. N.C. Kochhar 17.06.88 25.03.97  
63 Mr. Ram Saharan Kejriwal 20.07.90 03.07.97  
64 Mr. Balwant Roy Arora 20.07.90 14.08.97  
65 Mr. Navrang Lal Tibrewal 20.07.90 16.01.99  
66 Mr. Nagendra Kumar Jain 20.07.90 18.12.97 Trans to Madras H.C. & CJ of Madras H.C. on 13.09.2000 & again trans to Karnataka H.C. on 11.05.94
67 Mr. Magraj Khalla 20.07.90
10.09.2001
27.04.94
12.03.2003
 
68 Mr. Ganpat Singh Singhvi 20.07.90 27.04.94 Trans to Pun & Har H.C.
69 Mr. Yad Ram Meena 20.07.90
01.11.2001
21.12.97
----
Trans to Calcutta H.C. & again to Raj. H.C.
70 Mr. Virendra Kumar Singhal 21.10.91 14.12.97  
71 Mr. Rajesh Balia 21.10.91
13.12.99
23.06.94
---
Appointed as CJ of Patna H.C. 05.01.2008
72 Mr. Rajendra Prasad Saxena 21.10.91 31.05.98  
73 Mr. V.K. Bali 28.02.2005 21.01.2006 Trans. From Pun & Har H.C.
74 Mr. Anshuman Singh 28.04.94 06.07.97 Trans from Allahabad H.C.
75 Mr. Maheshwari Prasad Singh 28.04.94 09.04.98 Trans. From All. H.C. and Again to Allahabad H.C.
76 Mr. V.S. Kokje 28.04.94 06.09.2001 Trans. From M.P. H.C.
77 Mr. B.J. Shethna 28.10.94 03.06.2001  
78 Mr. P.P. Naolekar 28.04.94 09.06.2002 Trans. From M.P. H.C.
79 Mr. Arun Madan 24.02.94 21.03.2003 Trans. From Delhi H.C.
80 Mr. V.G. Palshikar 14.02.94 31.05.2001 Trans. From Bombay H.C.
81 Mr. Shiv Kishore Keshote 31.01.94
28.05.2001
16.02.94
01.01.2006
 
82 Mr. N.N. Mathur 31.01.94

25.02.99

14.02.94
---
Retired on 20.02.2007
83 Mr. Rajendra Mal Lodha 31.01.94 15.02.94 Trans. to Bombay H.C. & appointed as C.J. of Patna H.C. on 13.05.08
84 Mr. Om Prakash Jain 31.01.94 16.02.94 Trans. to All. H.C. on 17.02.94
85 Mr. R.R. Yadav 15.02.94 31.05.2001 Trans. from All. H.C. & Trans. back to All. H.C. 01.06.2001
86 Mr. Prem Krishan Palli 01.03.94 26.03.96 Trans from Pun & Har. H.C. & Trans. to Him. P. H.C.
87 Mrs. G.S. Mishra 21.04.94 --- Trans from Patan H.C. appointed as CJ of Jharkhand H.C. on 13.07.08
88 Mr. A.P. Ravani 25.02.95 03.04.95  
89 Mr. Prem Chand Jain 22.07.95 11.09.98  
90 Mr. Dinesh Chandra Dalela 22.07.95 20.05.99  
91 Mr. P.K. Tewari 22.07.95 17.07.2000  
92 Mr. G.L. Gupta 22.07.95 09.11.2000  
93 Mr. M.A.A. Khan 22.07.95 06.01.2000  
94 Mr. M.G. Mukherjee 23.02.96 18.09.96 Trans. From Calcutta H.C.
95 Mr. Jogindra Singh Siddhu 11.10.96 29.01.99 Trans. from Pun & Har H.C. then to All. H.C. and the Raj. H.C.
96 Mr. Shiv Kumar Sharma 06.04.96 10.10.2008  
97 Mr. Bhagwati Prasad 06.04.96 - Trans to Guj. H.C. on 07.02.2008
98 Mr. A.K. Parihar 06.04.96 24.08.2009  
99 Mr. S.C. Mittal 06.04.96 12.08.2000  
100 Mr. Amar Singh Godara 06.04.96 01.05.99  
101 Mr. Mohd. Yamin 06.04.96 03.07.2001  
102 Mr. A.K. Singh 06.04.96 14.08.2000  
103 Mr. Nand Kumar Agarwal 06.04.96 28.04.96 Trans to Pun & Har. H.C.
104 Mr. Jagdish Chandra Verma 14.05.96 15.12.2001  
105 Dr. B.S. Chouhan 17.07.97 13.03.2003 Trans from Alla. H.C.
106 Mr. A.M. Kapadia 11.12.97 04.03.2011 Trans. from Gujrat H.C.
107 Mr. P.B. Majumdar 17.09.99 09.09.2012 Trans from Guj. H.C. & again Trans to Bombay H.C. 28.05.08
108 Mr. Abhay Manohar Sapre 25.10.99 28.08.16 Trans. from M.P. & Trans to Chhatisgarh H.C. 23.04.12
109 Mr. Arun Kumar Mishra 25.10.99 03.09.17 Trans from M.P. H.C. & again to Calcutta H.C. 14.12.12
110 Mr. N.P. Gupta 20.01.2000 20.01.2010  
111 Mr. D.N. Joshi 20.01.2000 11.10.2003  
112 Mr. S.K. Garg 29.03.2000 20.02.2005 Resigned
113 Mr. K.S. Rathore 30.10.2000 14.04.2010  
114 Mr. Rattan Chand Gandhi 17.01.2001 21.01.2010 Trans from Jammu & Kashmir H.C.
115 Mr. P.C. Tatia 11.01.2001 04.08.2013  
116 Mr. H.R. Panwar 11.01.2001 10.02.2010  
117 Mr. Khem Chand Sharma 11.01.2001 07.08.2010  
118 Mr. Shashikant Sharma 11.01.2001 16.06.2006  
119 Mr. Jagat Singh 01.03.2001 28.02.2003  
120 Mr. O.P. Bishnoi 29.08.2001 10.07.2004  
121 Mr. Anoop Chand Goyal 29.08.2001 25.02.2005  
122 Mr. Harbans Lal 29.08.2001 12.03.2007  
123 Mr. K.K. Acharya 05.03.2002 08.08.2008  
124 Mr. F.C. Bansal 05.03.2002 01.01.2006  
125 Mr. Dalip Singh 02.09.2004 18.11.2012  
126 Mr. Narendra Kumar Jain 02.09.2004 08.10.2014  
127 Mr. Rajendra Prasad Vyas 02.09.2004 - Died on 27.10.2006
128 Mr. Dinesh Maheshwari 02.09.2004 18.07.2014 Trans to Allahabad High Court and Elevated as CJ of Meghalaya High Court w.e.f. 24.02.2016
129 Mr. Jitendra Rai Goyal 02.02.2005 04.04.2010  
130 Mr. Manak Lal Mohta 02.02.2005 01.07.2009  
131 Mr. Suresh Chandra Singhal 02.02.2005 08.03.2005 Died
132 Mr. Satyaprakash Pathak 02.02.2005 15.12.2010  
133 Mr. Prem Shanker Asopa 13.06.2005 30.09.2013  
134 Mr. Chatra Ram Jat 20.01.2006 01.09.2008  
135 Mr. Gauri Shanker Sarraf 20.01.2006 01.07.2010  
136 Mr. Guman Singh - 06.02.2010  
137 Mr. Bhanwaroo Khan - 10.07.2009  
138 Mr. Deo Narayan Thanvi - 03.06.2010  
139 Mr. Kishan Swaroop Choudhary 15.04.2008 30.06.2012  
140 Mr. C.M. Totla 15.04.2008 28.04.2012  
141 Mr. M.C. Bhagwati 15.04.2008 10.06.2012  
142 Mrs. Meena V. Gomber 29.09.2009 30.07.2013  
143 Mr. Kailash Chandra Joshi 24.05.2010 15.05.2012  
144 Mr. Sajjan Singh Kothari 24.05.2010 10.10.2012  
145 Mr. Narendra Kumar Jain 28.04.2011 15.04.2014  
146 Mr. Raghvendra S. Chauhan 13.06.2005 09.03.2015 Trans to Karnataka H.C.
147 Mr. Vishnu Kumar Mathur 21.01.2013 01.04.2015  
148 Mr. Raghuvendra Singh Rathore 05.07.2007 30.06.2015  
149 Mr. Atul Kumar Jain 16.01.2013 27.08.2015  
150 Mrs. Nisha Gupta 28.04.2011 12.09.2015  
151 Ms. Bela M.Trivedi 17.02.2011 08.02.2016 Trans to Gujrat H.C.
152 Mr. Ajit Singh 19.03.2015 05.03.2016 Acting Chief Justice From 23.08.2015 To 05.03.2016. Elevated as Chief Justice of Guwahati High Court
153 Dr. Vineet Kothari 13.06.2005 18.04.2016 Transferred to Karnataka H.C.
154 Ms. Jaishree Thakur 05.01.2015 05.10.2016 Transferred to P&H H.C.
155 Mr. Anupinder Singh Grewal 05.01.2015 05.10.2016 Transferred to P&H H.C.
156 Mr. Prashant Kumar Agarwal 28.04.2011 17.05.2017  
157 Mr. Mahesh Chandra Sharma 05.07.2007 31.05.2017  
158 Mr. Jainendra Kumar Ranka 08.01.2013 02.08.2017  
159 Mr. Govind Mathur 02.09.2004 21.11.2017 Transferred to Allahabad High Court
160 Mr. Kailash Chandra Sharma 11.04.2016 31.12.2017
161 Mr. Ajay Rastogi 02.09.2004 28.02.2018 Elevated as Chief Justice of Tripura High Court
162 Mr. Ramchandra Singh Jhala 16.05.2017 02.07.2018
163 Mr. Gopal Krishan Vyas 13.06.2005 08.07.2018
164 Mr. Deepak Maheshwari 11.04.2016 27.07.2018
165 Mr. Kalpesh Satyendra Jhaveri 24.08.2016 12.08.2018 Elevated as Chief Justice of Orissa High Court
166 Mr. Vijay Kumar Vyas 11.04.2016 28.08.2018
167 Dr. Virendra Kumar Mathur 16.05.2017 01.09.2018
168 Mr. Dinesh Chandra Somani 11.04.2016 31.10.2018
169 Kumari Nirmaljit Kaur 09.07.2012 20.11.2018 Transferred to High Court of Punjab and Haryana
170 Mr. Munishwar Nath Bhandari 05.07.2007 14.03.2019 Transferred to Allahabad High Court
171 Mr. Banwari Lal Sharma 21.01.2013 08.05.2019
172 Mr. Kanwaljit Singh Ahluwalia 18.04.2013 30.05.2019
173 Mr. Veerendr Singh Siradhana 08.01.2013 22.07.2019
174 Mr. Pratap Krishna Lohra 08.01.2013 03.09.2019
175 Mr. Alok Sharma 30.05.2011 23.10.2019
176 Mr. Mohammad Rafiq 15.05.2006 13.11.2019 Elevated as Chief Justice of Meghalaya High Court
177 Mr. Mahendra Kumar Maheshwari 21.01.2013 30.03.2020
178 Mr. G.R. Moolchandani 11.04.2016 11.04.2020
179 Mr. Abhay Chaturvedi 22.04.2019 04.09.2020
180 Kumari Prabha Sharma 06.03.2020 04.11.2020
181 Mrs. Sabina 11.04.2016 07.10.2021 Transferred to High Court of Himachal Pradesh
182 Sangeet Raj Lodha 05.07.2007 12.10.2021
183 Goverdhan Bardhar 11.04.2016 31.10.2021
184 Satish Kumar Sharma 06.03.2020 24.11.2021 Transferred to High Court of Madhya Pradesh
185 Sanjeev Prakash Sharma 16.11.2016 01.01.2022 Transferred to Patna High Court
186 Manoj Kumar Vyas 06.03.2020 16.02.2022
187 Devendra Kachhawaha 06.03.2020 02.05.2022
188 Rameshwar Vyas 06.03.2020 31.08.2022
189 Prakash Gupta 15.10.2014 10.11.2022