Friday December 09, 2022
REGISTRAR GENERAL
Photo Name Contact Details
Photo Sh. CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
REGISTRAR GENERAL
(Since 30.11.2022)
0141-2227518
0291-2888030
rg.rajhc@indiancourts.nic.in
Former Registrar Generals
Sr.No Name From To
1 Shri Madho Prasad Gupta --- 30.09.1951
2 Shri Mohan Lal Razdan 30.09.1951 03.12.1957
3 Shri Gopal Mal Mehta 03.12.1957 17.10.1958
4 Shri C. Jecob 17.10.1958 04.02.1961
5 Shri Rajvi Roop Singh 04.02.1961 16.09.1963
6 Shri Sukhdeo Mirdha 16.09.1963 01.07.1967
7 Shri S.P. Mehta 21.07.1967 20.08.1970
8 Shri Brij Behari Saxena 06.10.1970 06.05.1972
9 Shri Ramji Lal Gupta 06.05.1972 12.11.1973
10 Shri Sampat Raj Singhvi 15.11.1973 14.03.1974
11 Shri S.N. Deedwania 06.04.1974 19.04.1976
12 SHRI R.N. KAUL 19.04.1976 11.04.1979
13 SHRI JAS RAJ CHOPRA 14.04.1979 24.07.1980
14 SHRI R.N. KAUL 02.08.1980 30.09.1981
15 SHRI S.S. BYAS 16.06.1981 30.04.1983
16 SHRI N.L. CHHANGANI 18.06.1983 15.12.1983
17 SHRI S.R. BAJWA 15.12.1983 10.10.1985
18 SHRI SANKATHA RAI 10.10.1985 30.05.1987
19 SHRI GANESH CHANDRA 01.06.1987 01.07.1989
20 SHRI R.C. SOOD 01.07.1989 02.02.1994
21 SHRI GOPAL LAL GUPTA 02.02.1994 16.02.1995
22 SHRI P.K. TIWARI 16.02.1995 21.07.1995
23 SHRI A.K. MISHRA 22.07.1995 19.09.1996
24 SHRI MANAK MOHTA 20.09.1996 10.12.1997
25 SHRI HARBANS LAL 10.12.1997 18.04.1998
26 SHRI GURUCHARAN SINGH HORA 15.04.1998 20.07.1999
27 SHRI HARBANS LAL 21.07.1999 11.05.2000
28 SHRI J.R. GOYAL 22.07.2000 05.05.2001
29 SHRI G.S. SARRAF 09.05.2001 17.04.2002
30 SHRI S.P. PATHAK 18.04.2002 05.01.2004
31 SHRI GUMAN SINGH 05.01.2004 25.10.2004
32 SHRI K.K. BHARGAVA 25.10.2004 28.01.2006
33 SHRI BHANWAROO KHAN 02.02.2006 11.02.2007
34 SHRI N.K. PUROHIT 24.03.2007 31.07.2008
35 SHRI KAILASH CHANDRA JOSHI 01.08.2008 23.05.2010
36 SHRI TAFAZZUL HUSSAIN SAMMA 24.05.2010 24.12.2010
37 SHRI H.S. SAXENA 24.12.2010 26.07.2011
38 SHRI B.N.BHATT 26.07.2011 31.08.2013
39 SHRI VIJAY KUMAR VYAS 31.08.2013 11.04.2016
40 SHRI SATISH KUMAR SHARMA 11.04.2016 05.03.2020
41 SHRI NIRMAL SINGH MERATWAL 06.03.2020 31.05.2022
42 SHRI SURYA PRAKASH KAKRA 01.06.2022 30.11.2022