Thursday March 21, 2019
Hon'ble Justices elevated as Chief Justice of Other High Court
C.M. Lodha
M.L. Shrimal
G.M. Lodha
N.M. Kasliwal
Milap Chand Jain
Kanta Bhatnagar
S.N. Bhargava
A.K. Mathur
N.K. Jain
G.S. Singhvi
Y.R. Meena
Rajesh Balia
R.M. Lodha
Bhagwati Prasad
Prakash Tatia
N.K. Jain
Dinesh Maheshwari
Ajay Rastogi
Govind Mathur